2024 YILINDA YENİ BİZLE DAHA İLERİ HEDEFLERE
Alışveriş çantası
Alışveriş sepetiniz boş

Kullanım Koşulları
MAXPINE veya “biz” veya “tarafımız MAXPINE.COM.TR , Siz (“Kullanıcı”) Web sitesine, Web Sitesi yoluyla sunduğumuz Hizmetlere (aşağıda tanımlanmıştır) ve Web Sitesi ile ilişkili bilgi, görüntü, grafik, veri, metin, dosya, bağlantı, fotoğraf, ses, video, mesaj, yazılım, haberleşme, içerik, organizasyon, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, HTML, XML, Java kodu ve diğer tür içeriğe (hepsi birlikte “ İçerik ”). erişim sağlama talebinde bulundunuz. Web Sitesinin ve İçeriğin (bu “ Kullanım Koşulları ”). kullanım hüküm ve koşullarını lütfen dikkatlice okuyun.


Web Sitesine ve İçeriğe erişmeniz ve bunları kullanmanız, bu Kullanım Koşullarını değiştirmeksizin kabul etmenize ve onaylamanıza bağlıdır. Aşağıdaki “ Kabul Ediyorum ” butonunu tıklayarak bu Kullanım Koşullarına bağlı olacağınızı kabul edersiniz. Aşağıdaki “ Kabul Etmiyorum ” butonunu tıkladığınızda ise Web Sitesine erişim hakkına sahip olmazsınız. Web Sitesinin diğer kısımlarının ek ve/veya farklı kullanım koşulları olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.


Erişim
Size MAXPINE hakkında haberler ve bilgiler, hesap bilgileriniz, MAXPINE ile elektronik ortamda iletişim kurma ve zaman zaman ya da Web Sitesi aracılığıyla kullanıma sunulan hizmetlere (“ Hizmetler ”). ve bilgilere erişme gibi birçok kaynak
sağlayabiliriz. İstediğimiz an (herhangi bir nedenle veya bir neden olmaksızın) mutlak ve yegâne takdir yetkisiyle Web Sitesine, İçeriğe veya Hizmetlere erişiminizi sonlandırma, değiştirme veya askıya alma hakkımız saklıdır. Bilhassa ve sınırlama olmaksızın, bu Kullanım Koşullarına ve şayet MAXPINE distribütörüyseniz, Başvurunuza ve Sözleşmenize (“ MAXPINE Sözleşmesi ”) uymamanız ya da kendi haklarınızı veya başkasının haklarını ihlal etmeniz durumunda Web Sitesine, İçeriğe ve/veya Hizmetlere erişimizi sonlandırabilir, değiştirebilir veya askıya alabiliriz.


Gizlilik
Gizlilik Politikamız, bu Kullanım Koşullarına dahildir ve bunun bir parçasıdır.


İşleyiş
En az 18 yaşında olduğunuzu, (b) Web Sitesinin ve İçeriğinin ikamet ettiğiniz veya kullandığınız ya da erişim sağladığınız ülkenin yargı yetkisi kapsamında yasal olduğunu ve bu kapsamdaki yasaları ve kuralları ihlal etmediğini, (c) tarafınızdan sağlanan yetkisine ve yetisine sahip olduğunuzu, (e) Web Sitesi ve İçerik kullanımının bu Kullanım Koşullarına (ve şayet MAXPINE distribütörü iseniz, MAXPINE Sözleşmesine ve Politika ve Prosedürlerine) uygun olacağını, (f) Web Sitesi ve İçerik kullanımınızın yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olacağını, (g) Web Sitesi ve İçerik kullanımı ile ilgili riskleri üstlenme yetisine sahip olduğunuzu ve üstlendiğinizi ve (h) Web Sitesi ve İçerik kullanımı ile ilgili hükümleri, koşulları ve riskleri anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ve garanti edersiniz.
Önceden açık ve yazılı izin almaksızın Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri kopyalamanız, aktarmanız, dağıtmanız, satmanız veya yayınlamanız yasaktır. İçeriği örneğin yazdırmak şeklinde kullanmanız durumunda, İçerikteki veya İçerik üzerinde yer alan telif bildirimleri, ticari markalar ve vazgeçme belgesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan bildirim, işaret veya açıklamaları değiştirmeniz veya bunların çıkarılmasına veya değiştirilmesine neden olmanız yasaktır. Web Sitesinden ya da İçerikten türetilmiş çalışmalar oluşturmanız yasaktır. Web Sitesine ve İçeriğe erişim ve/veya bunları kullanım ile bağlantılı olarak aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

·                (i) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri, tamamen ya da kısmen, bu Kullanım Koşullarında açıkça ifade edilen amaçlar haricinde kullanmak veya Web Sitesini ya da İçeriği kanun dışı, ahlak dışı veya bu Kullanım Koşullarının ya da yürürlükteki yerel, eyalet veya federal yasa, kural ve düzenlemelerin yasakladığı şekilde kullanmak,

·                (ii) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri, Web Sitesine, İçeriğe veya Hizmetlere zarar verecek, bunları hizmet dışı bırakacak, kapasitesini zorlayacak veya değerini düşürecek şekilde kullanmak ya da diğer şahısların Web Sitesi, İçerik veya Hizmetleri kullanmasına ve bunlardan faydalanmasına engel olmak;

·                (iii) Her türlü materyali, bilgiyi veya diğer tür İçeriği, Web Sitesi tarafından özellikle kullanıma sunulmamış veya sağlanmamış herhangi bir şekilde elde etmek veya elde etmeye çalışmak;

·                (iv) Web Sitesinin herhangi bir güvenlik özelliğini alt etmek veya alt etmeye çalışmak;

·                (v) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri herhangi bir yolla silmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalara ayırmak veya ters mühendislik yapmak;

·                (vi) “Önemsiz posta”, “anket”, teklifsiz e-posta, “istenmeyen e-posta”, “zincirleme mektup” veya “piramit satış sistemi” dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü reklam, promosyon iletişimini veya diğer tür izinsiz iletişimi Web Sitesi veya

Hizmetlerine ya da Web Sitesi veya Hizmetleri yoluyla yüklemek, e-posta ile göndermek veya diğer şekilde iletmek;

·                (vii) Web Sitesinin, İçeriğin veya Hizmetlerin ya da her türlü bilgisayar yazılımı veya donanımı veya iletişim cihazının işleyişini kesmek, bozmak engellemek veya sınırlamak amacıyla tasarlanmış ya da bunlara yol açabilecek, “truva atı”, “solucan”, yazılım virüsü veya diğer tür bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren her türlü materyali yüklemek, postalamak, e-postalamak veya diğer şekilde aktarmak;

·                (viii) Veri tabanlarımızın herhangi birinden veri indirmek amacıyla elektronik “örümcek”, “robot” veya “kayan yazı” dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü otomasyon yolunu kullanmak veya

·                (ix) Önceden açık ve yazılı izin almaksızın, veri tabanlarımızın herhangi birinden elde edilen tarayıcı tabanlı, müşteri tarafı özel uygulamalara dayanan veya web tabanlı verileri e-postalara veya diğer tür “beyaz sayfa” ürün ya da hizmetlerine entegre etmek.

 

Fikri Mülkiyet Hakları
Aksi belirtilmediği sürece, Web Sitemiz ve İçeriği MAXPINE’in, bağlı şirketlerinin, lisansörlerinin veya diğer üçüncü şahıslarının mülkiyetidir ve yürürlükteki telif hakkı, ticari marka, patent ve diğer tür fikri mülkiyet hakları ve yasalarınca korunmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında özellikle izin verilmediği sürece, İçeriğin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, kullanılması veya yayınlanması kesinlikle yasaktır. Bu Kullanım Koşulları ile veya Web Sitesi, İçerik veya Hizmetlere erişimiz veya bunları kullanmanız nedeniyle hiçbir patente, telif hakkına, ticari markaya, ticari sırra, diğer fikri mülkiyet hakkına ve İçeriğe sahip olma, bunlardan başka şekilde çıkar sağlama veya bunların lisansına sahip olma hakkı tarafınıza verilmez, tahsis edilmez veya devredilmez.
Web Sitesinde veya İçerikte görüntülenen tüm ticari markaların, hizmet markalarının, ticari adların ve telif haklarının mülkiyeti tarafımıza veya ilgili sahiplerine aittir. Web Sitesinde görüntülenen ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar veya telif hakları üzerinde bir hak veya bunlarla ilgili lisans edinmiş olmazsınız.
Web Sitesine veya İçeriğe erişim ve Hizmetlerimizin kullanımı yalnızca iş amaçlı kullanımınıza yöneliktir. Web Sitesini veya İçeriğini yeniden çoğaltma, yeniden yayınlama, dağıtma, tahsis etme, alt lisanslama, yeniden aktarma, satma veya Web Sitesinden veya İçerikten türetilmiş çalışmalar hazırlama, Hizmetlerimizi yeniden satma veya başkalarının kullanımına sunma hakkınız yoktur. Web Sitesinde veya İçerikte yer alan ya da bunlarla ilgili olan ve bu Kullanım Koşullarında açıkça verilmeyen tüm haklar tarafımıza veya lisansörlerimize aittir.


Gizli ve Özel Bilgi
Web Sitesini kullanımınız sırasında tarafımıza veya tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya benzer oluşumlarımıza ait özel ve gizli bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. “Özel Bilgi” terimi, tarafımıza veya tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya benzer oluşumlarımıza ait özel ve gizli bilgiler ve materyaller anlamına gelir ve söz konusu taraf veya temsilcileri tarafından lisanslanan, sahibi olunan veya geliştirilen şu bilgileri ve materyalleri kapsar: İş kayıtları ve planları; iş bilgileri; ürün formülü ve spesifikasyonları; pazarlama planları ve stratejileri, bilanço; distribütör listeleri ve bilgileri, soy kütükleri, tazminat planları ve mali bilgiler, müşteri listeleri ve kayıtları; teknik bilgiler; icatlar; ürün tasarımı; bilgiler; hizmetler, fiyatlandırma yapısı; indirimler; bilgisayar programları ve listeler; kaynak kodu ve/veya nesne kodu, yazılım ve bu kapsama girecek diğer özel bilgiler. Özel Bilginin bize, tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya diğer oluşumlarımıza ait olduğunu, lisanslandığını ve belirli süre, çaba ve harcama ile yapılan yatırımlar sonucu bunlar tarafından elde edildiğini ve Özel Bilginin bizim, tedarikçilerimizin, lisansörlerimizin ve diğer benzer oluşumların, bize önemli ölçüde rekabet avantajı sağlayan değerli, özel ve benzersiz varlığı olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Bu nedenle, Özel Bilgiyi gizli tutmanız ve önceden yazılı iznimizi almadan kimseye ifşa etmemeniz gereklidir. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili tüm ihlaller ve Özel Bilginin izinsiz kullanımı ve ifşası sizin yükümlülüğünüzde olacaktır. Yürürlükteki yasa, düzenleme veya yasal süreç nedeniyle Özel Bilgiyi ifşa etmek zorunda kalmanız durumunda, bir koruyucu hüküm veya başka tür uygun çare arayabilmemiz için tarafımıza derhal bildirim yapmanız gereklidir.
Bundan başka, herhangi bir Özel Bilgiyi ifşa etmek zorunda kalmanız durumunda, Özel Bilginin yalnızca yasal olarak ifşa etmekle yükümlü olduğunuz, avukatınızın yasal görüşü ile onaylanan o kısmını, masrafları tarafınıza ait olmak üzere ifşa etmeniz gereklidir. Talep etmemiz halinde, Özel Bilgi içeren tüm materyalleri iade etmeniz gereklidir.


Tazminat
Bizi, bağlı şirketlerimizi ve lisansörlerimizi, sahiplerimizi, memurlarımızı, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi, bilgi sağlayıcılarımızı, tedarikçilerimizi, avukatlarımızı, temsilcilerimizi, ana şirketlerimizi, bağlı kuruluşlarımızı ve oluşumlarımızı ve bunların her birinin sahiplerini, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, alt yüklenicilerini, avukatlarını, temsilcilerini, ana şirketlerini bağlı kuruluşlarını ve oluşumlarını (hepsi birlikte, “ Bağlı Taraflarımız ”) (a) bu Hüküm ve Koşulların herhangi birini yerine getirmemenizden veya (b) Web Sitesi veya İçerik kullanımınızdan kaynaklanan makul avukatlık ücretlerini kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan her
türlü borç, kayıp, hak iddiası, hasar, dava, mahkeme kararı, masraf ya da harcamadan zarar görmemesini sağlamanız, bunlara karşı korumanız ve bunları tazmin etmeniz gereklidir. Bu Hüküm ve Koşullar, Web Sitesi veya Web Sitesine ve İçeriğe erişmeniz veya bunları kullanmanızdan kaynaklanan, bunlarla sonuçlanan ya da bunlarla ilgili olarak oluşan zararı geri ödeme, tazmin etme ve sizi koruma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.


Feragat
WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN VEYA WEB SİTESİNDE YER ALAN İÇERİĞİN
UYGUNLUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ, GÜNCELLİĞİ VE KESİNLİĞİ HAKKINDA HİÇBİR AMAÇLA TAAHHÜDÜMÜZ BULUNMAMAKTADIR. WEB SİTESİ VE SÖZ KONUSU İÇERİĞİN, HİZMETLERİN TAMAMI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA “OLDUĞU GİBİ”, “GARANTİ VERİLMEKSİZİN” VE “UYGUN OLDUĞU ŞEKİLDE” SUNULMAKTADIR. WEB SİTESİ, HİZMETLER VE İÇERİKLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN İHLAL ETMEME, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE ÖZEL AMACA UYGUNLUK DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN AÇIK VE DOLAYLI HER TÜRLÜ GARANTİDEN VE YASALARIN, STATÜNÜN, TİCARİ GELENEKLERİN GEREKTİRDİĞİ GARANTİLERDEN VE WEB SİTESİ, İÇERİK VE HİZMETLER İLE HERHANGİ BİR HİZMETE KATILIMINIZ İLE SONUÇLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT ETMEKTEYİZ.
WEB SİTESİNİ, HİZMETLERİ VE İÇERİĞİ KULLANMA RİSKİ TAMAMEN TARAFINIZA AİTTİR. İÇERİĞİMİZ, ZAMAN ZAMAN GÜNCELLENMESİNE KARŞIN SÜRESİ GEÇMİŞ OLABİLİR VE/VEYA YANLIŞLAR YA DA YAZIM HATALARI İÇEREBİLİR. WEB SİTESİNE VEYA İÇERİĞE (HERHANGİ BİR NEDENLE) ERİŞİM SAĞLAYAMAMANIZDAN VEYA WEB SİTESİNE, İÇERİĞE AİT VEYA BUNLARLA İLGİLİ BİLGİLERİ BAŞKA ŞEKİLDE ALMANIZDAN VEYA KULLANMANIZDAN YA DA BİZDEN YAPTIĞINIZ SATIN ALMALARDAN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR. WEB SİTEMİZİN, ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZİN HER DONANIMLA VE YAZILIMLA UYUMLU OLDUĞUNU VEYA WEB SİTESİNİN VE HİZMETLERİN KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEYİZ.

TÜKETİCİ VERİLERİNİ MUHAFAZA ETME VEYA TÜKETİCİ VERİLERİNİN SİLİNMESİ, BOZULMASI, İMHA EDİLMESİ, ZARAR GÖRMESİ, KAYBEDİLMESİ VEYA EKSİKLİĞİ YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN TÜKETİCİ VERİLERİNE ERİŞMESİ İLE İLGİLİ SORUMLULUĞUMUZ KANUNLARLA SINIRLIDIR.
BİREYLERİN ÜRÜN YA DA HİZMETLERİMİZİN HERHANGİ BİRİNİ KULLANARAK ELDE EDEBİLECEĞİ BAŞARI SEVİYESİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİMİZ YA DA AÇIKLAMAMIZ BULUNMAMAKTADIR. BİREYSEL SONUÇLAR DEĞİŞEBİLİR VE BİREYE ÖZEL MALİ DURUM, ÇABA VE HAREKETLERİ İÇEREN BİRÇOK ETKENE BAĞLI OLABİLİR.
İŞİNİZE ÖZGÜ DURUMLAR İÇİN BİR MUHASEBECİ, AVUKAT VE/VEYA UZMAN DANIŞMAN GİBİ KALİFİYE BİR PROFESYONELİN TAVSİYESİNİ ALMANIZ
GEREKLİDİR.
BUNUN HARİCİNDE, BİZİM VE LİSANSÖRLERİMİZİN WEB SİTESİNDE VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANIMA SUNULAN İÇERİĞİN VEYA HİZMETLERİN YA DA MATERYALLERİN VE TEKNOLOJİNİN TÜM COĞRAFİ LOKASYONLARDA KULLANIMA UYGUN YA DA ELVERİŞLİ OLDUĞU İLE İLGİLİ OLARAK VERDİĞİ HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA YAPTIĞI AÇIKLAMA BULUNMAMAKTADIR. WEB SİTESİNDE VEYA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DIŞINDA KULLANIMA SUNULAN WEB SİTESİNİ, HİZMETLERİ VEYA HERHANGİ BİR MATERYAL YA DA TEKNOLOJİYİ KULLANMANIZ DURUMUNDA, DİĞER ÜLKELERİN İTHALAT VE İHRACAT DÜZENLEMELERİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM YASALARINA UYGUNLUĞUN TEK SORUMLUSU OLURSUNUZ. ŞİRKETİMİZ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SAĞLAYICILARININ, ORTAKLARININ VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİNİN HİÇBİRİ SİTENİN,
SUNUCULARININ VEYA WEB SİTESİNDEN YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SAĞLAYICI, ORTAK VEYA BAĞLI KURULUŞTAN GÖNDERİLEN E-

POSTALARIN VİRÜS YA DA DİĞER TÜR ZARAR VERİCİ BİLEŞEN İÇERMEDİĞİ KONUSUNDA GARANTİ VERMEMEKTEDİR.


Hizmetlerin Kullanımı
Örnek mahiyetinde ve bir kısıtlama anlamına gelmeksizin, İçeriğimizi, Hizmetlerimizi veya Web sitesinin herhangi başka bir kısmını kullandığınızda aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul edersiniz:

·                (i) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri herhangi bir yolla değiştirmek, silmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalara ayırmak veya ters mühendislik yapmak;

·                (ii) Başkalarını itibarsızlaştırmak, istismar etmek, taciz etmek, sinsice izlemek, tehdit etmek veya (mahremiyet ve aleniyet gibi) yasal haklarını başka şekilde ihlal etmek;

·                (iii) Hizmetleri bu Kullanma Koşullarında açıkça belirtilenden farklı şekilde kullanmak veya her türlü uygunsuz, saygısız, karalayıcı, ihlal edici, müstehcen, yakışıksız veya yasa dışı konu, ad, materyal veya bilgiyi yayınlamak, iletmek, kopyalamak, çoğaltmak, e-postalamak, postalamak, yüklemek, dağıtmak veya yaymak (veya Web Sitesini veya İçeriği bunlarla ilgili olarak kullanmak);

·                (iv) Kendinize ait olmayan veya bağlı olduğu yasalar üzerinde hâkimiyetinizin olmadığı ya da gerekli tüm onayları almadığınız, fikri mülkiyet yasalarınca (veya mahremiyet haklarınca) korunan yazılım ya da diğer tür materyal içeren dosya yüklemek;

·                (v) Başka birinin bilgisayarının işletimine zarar verebilecek virüs, bozulmuş dosya içeren dosyalar veya benzeri yazılım yüklemek;

·                (vi) Söz konusu Hizmet söz konusu mesajlara özellikle izin vermediği sürece, her türlü iş amaçlı mal veya hizmet reklamı, alım-satım teklifi yapmak;

·                (vii) Anket, yarışma düzenlemek, piramit satış sistemi, zincirleme mektup, önemsiz posta, istenmeyen e-posta, teklifsiz e-posta veya her türlü reklam, promosyon veya izinsiz iletişim iletmek;

·                (viii) Bu şekilde dağıtımının yasal olarak yapılamayacağını bildiğiniz veya bilebileceğiniz başka bir kullanıcı ya da Hizmet tarafından gönderilen dosyaları indirmek;

·                (ix) Yazar bilgilerini, yasal veya diğer tür uygun bildirimleri veya mülkiyet adlarını ya da yazılımın veya yüklenen dosya içeriğindeki diğer materyalin menşe ya da kaynak etiketini tahrif etmek veya silmek;

·                (x) Diğer kullanıcıların Hizmetleri ve Web Sitesinin veya İçeriğin diğer kısımlarını kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını kısıtlamak veya engellemek;

·                (xi) Belirli bir Hizmet veya Web Sitesinin veya İçeriğin diğer kısımları için geçerli olabilecek davranış kurallarını veya diğer kılavuzları ihlal etmek;

·                (xii) E-posta adresi dahil, ancak bununla sınırlı olmayan başkaları ile ilgili bilgileri önceden açık ve yazılı izinlerini almadan herhangi bir şekilde toplamak;

·                (xiii) Yürürlükteki yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmek,

·                (xiv) Türkiye ambargolu veya Türkiye Maliye Bakanlığı’nın Özellikle Belirlenmiş Ülkeler listesinde yer alan bir ülkede bulunmanız durumunda, Hizmetleri kullanmanız veya

·                (xv) Şifrenizi paylaşmanız, başkalarının hesabınıza erişmesine izin vermeniz veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmanız.

Hizmetleri, Web sitesini ve İçeriği izleme zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir Hizmete postalanan materyalleri inceleme ve yegâne takdir yetkisiyle çıkarma hakkımız saklıdır. Şirketimiz izleme eylemleri veya ihmallerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yürürlükteki yasa, kural, düzenleme, yasal süreçlere uymak veya hükümet talebini karşılamak amacıyla gerekli olan her türlü bilgiyi ifşa etme veya bilgiyi yegâne takdir yetkisiyle düzenleme, göndermeyi reddetme veya kaldırma hakkımız daima saklıdır. Bir hizmete yüklenen materyaller kullanma, çoğaltma ve/veya yayma ile ilgili olarak postalanan kısıtlamalara tabi olabilir. Materyalleri indirmeniz durumunda bu
kısıtlamalara uymak sizin sorumluluğunuzdur.


Tarafımıza Sağlanan Bilgiler
Tüm yorumlar ve öneriler dahil olmak üzere, Gizlilik Politikasına tabi olan ve tarafımıza sağladığınız bilgi, veri, ses, fotoğraf, video ve yazarlık işlerinin tamamı (hepsi birlikte “ Ziyaretçinin Ürettiği İçerik ”), bize bu Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği bilinen ve gelecekte icat edilecek ortamlardaki birçok dağıtım kanalı aracılığıyla münhasır olmayan, transfer edilebilir, tahsis edilebilir, alt lisanslanabilir, kalıcı, geri alınamaz, dünya genelinde, telifsiz ve tamamı ödenmiş şekilde kullanma, sahip olma, kopyalama, dağıtma, satma, alt lisanslama, ifşa etme, kamuya görünür kılma, uygulama, değiştirme, yapma, yaptırma, içe-dışa aktarma ve türetilmiş çalışmalar hazırlama hakkı verir.
Burada öngörüldüğü üzere, Ziyaretçinin Ürettiği İçerik kullanımı ile ilgili telafi ödemesi yapılmaz. Sağlamış olabileceğiniz herhangi bir Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği postalama veya kullanma zorunluluğumuz bulunmamakta, herhangi bir Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği istediğimiz zamanda yegâne takdir yetkisiyle kaldırma hakkımız bulunmaktadır.
Tarafınıza ait Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği postalamak, yüklemek, girmek, sağlamak veya göndermek suretiyle, Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği sağlamanız, postalamanız, yüklemeniz, girmeniz veya göndermeniz için gerekli tüm hakları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ve bu bölümde tanımlanan tüm Ziyaretçinin Ürettiği İçerik haklarına sahip olduğunuzu veya tüm bu haklar üzerinde bir tür hâkimiyetiniz olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

Yüklenen, postalanan veya Hizmetleri kullanmanız nedeniyle saklanan tüm Ziyaretçinin Ürettiği İçerik yasal olarak sizin sorumluluğunuzdadır.
Hizmetlerimiz ilan panosu hizmetlerini, sohbet alanlarını, haber gruplarını, forumları, toplulukları, kişisel web sitelerini, takvimleri ve/veya bilgi, materyal ya da diğer tür içeriği yüklemeniz veya dağıtmanız veya daha geniş grup veya kitleye ulaştırmanız için tasarlanmış diğer tür mesajlaşma yollarını içerebilir. Herkese açık veya gizli olarak yayınladığınız, postaladığınız, dağıttığınız, görüntülediğiniz, yaydığınız veya Web Sitesi aracılığıyla başka şekilde ilettiğiniz bilgi, görüntü, grafik, veri, metin, dosya, bağlantı, yazılım, mesaj, iletişim ve diğer tür materyalin tamamının (“ Son Kullanıcı İçeriği ”) yegâne sorumlusu sizsiniz. Web Sitesine postalanan Son Kullanıcı içeriğini kontrol etmiyor veya görüntülemiyor ya da izlemiyor olmamız nedeniyle, söz konusu Son Kullanıcı İçeriğinin kesinliğini, bütünlüğünü veya kalitesini garanti edememekteyiz.
Yegâne ve mutlak takdir yetkisiyle, Web Sitesinde beliren her türlü Son Kullanıcı İçeriğini düzenleme, silme veya kaydetme hakkımız saklıdır. Web Sitesine girmenin veya Web sitesini kullanmanın sizi saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı Son Kullanıcı İçeriğine maruz bırakabileceğini bilirsiniz. Hizmetleri yalnızca belirli Hizmete uygun ve Hizmetle ilgili mesajları postalamak, göndermek ve almak için kullanmayı kabul edersiniz. Bize, Son Kullanıcı İçeriğinin amaçladığı Hizmetleri sunmamız için, Son Kullanıcı İçeriğini sınırlı münhasır olmayan, transfer edilebilir, tahsis edilebilir, alt lisanslanabilir, dünya genelinde, telifsiz ve tamamı ödenmiş şekilde kullanma, sahip olma, kopyalama, dağıtma, satma, alt lisanslama, ifşa etme, kamuya görünür kılma,
uygulama, değiştirme, yapma, yaptırma, içe-dışa aktarma ve Son Kullanıcı içeriğinden türetilmiş çalışmalar hazırlama hakkı verirsiniz.


Telif Hakkı İhlaline İlişkin Özel Bildirim
Hizmetlerimizi telif haklarını ihlal etmek için kullanamazsınız. Hizmetlerimizi telif hakkı yasasını ihlal edecek şekilde tekrar tekrar kullandığını fark ettiğimiz kişilerin Hizmetlerini sonlandırmaya çalışacağız. HİZMETLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM TELİF HAKKI YASALARINA UYGUN OLARAK KULLANMAK TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

Bu politikanın gerekliliklerine, Hizmetlerimizi veya bunları kullanan herhangi bir yazılımı kullandığınız herhangi bir anlaşmaya, Web Sitesi için bu Kullanım Koşullarına veya yürürlükteki yasalara uymadığına inandığımız davranışların farkına varırsak, uygun gördüğümüz her türlü işlemi yapma hakkımızı saklı tutarız.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, ŞİRKETİMİZ VE ŞİRKETİMİZE BAĞLI TARAFLARIN WEB SİTESİ İLE İLGİLİ İÇERİK, DİĞER TÜR BİLGİ VEYA HİZMET KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ
OLMAYACAKTIR VE (I) İÇERİK, ÜRÜN YA DA HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ OLARAK ALDIĞINIZ KARARLARDAN VEYA ATTIĞINIZ ADIMLARDAN, (II) WEB SİTESİNİN KULLANIMI VEYA UYGULANMASI İLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI BİR NEDENDEN VEYA WEB SİTESİNDEKİ GECİKMEDEN YA DA WEB SİTESİNİN, İÇERİĞİN VEYA İLGİLİ HİZMETLERİN KULLANILAMAMASINDAN YA DA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR YAZILIM, BİLGİ, ÜRÜN, HİZMET, BAĞLANTILI GRAFİK VE İÇERİĞİN KULLANIMINDAN YA DA HATALI KULLANIMINDAN, (III) BİLGİLERİN VEYA VERİLERİN HATALI VEYA EKSİK
OLMASINDAN, (IV) VERİLERİNİZİN YA DA BİLGİLERİNİZİN BU TARZ HASARIN
OLASILIK BİLDİRİMİ YAPILMIŞ OLSA BİLE SÖZLEŞME İHLALİ, GARANTİ İHLALİ, HAKSIZLIK (İHMAL DAHİLDİR, ANCAK BUNUNLA SINIRLI DEĞİLDİR) VEYA DİĞER NEDENLERLE KAYBINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, KAZARA VEYA BAĞLI ZARAR (İŞ KAYBI, KAR KAYBI VEYA HUKUK DAVASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN) İLE İLGİLİ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYACAKTIR.
KESİLMİŞ, ERİŞİM SAĞLANAMAYAN VEYA KULLANILAMAYAN AĞ, SUNUCU, UYDU, İNTERNET SERVİS SAĞLAYICI, WEB SİTESİ BAĞLANTILARI VEYA DİĞER TÜR BAĞLANTILAR İLE İLETİŞİM KOPUKLUKLARI; BAŞARISIZ, DÜZENSİZ, KARIŞIK, GECİKMELİ VEYA YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ BİLGİSAYAR, TELEFON VEYA KABLO AKTARIMLARI YA DA TEKNİK ÇALIŞMA BOZUKLUKLARI, ARIZALAR VEYA ZORLUKLAR SORUMLULUĞUMUZ KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YUKARIDA BAHSİ GEÇEN KISITLAMALAR VE İSTİSNALAR, YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA (İHMAL DAHİLDİR, ANCAK BUNUNLA SINIRLI DEĞİLDİR) VEYA DİĞER HER TÜRLÜ YASAL VEYA ADİL TEORİYE DAYANAN HER ÇEŞİT EYLEM KONUSUNDA TARAFINIZ İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR. GEÇERSİZ OLDUĞU İLAN EDİLEN MADDELER BÖLÜNEBİLİR OLARAK ADDEDİLECEK VE BU KULLANIM KOŞULLARININ GERİ KALANININ GEÇERLİLİĞİNİ VE UYGULANABİLİRLİĞİNİ ETKİLEMEYECEKTİR.

Bağlantılar
Web Sitesi zaman zaman üçüncü şahıs web sitelerine, kaynaklarına ve reklam verenlerine (hepsi birlikte, “ Üçüncü Şahıs Siteleri ”). bağlantılar veya referanslar içerebilir. Sizin bu tip Üçüncü Şahıs Sitelerine bağlantınızın taşıdığı risk yalnızca tarafınızı bağlayıcı niteliktedir. Üçüncü Şahıs Sitelerindeki içerik, veri, görüş, öneri, beyan veya diğer tür bilginin kesinliği veya güvenilirliği şirketimizin sorumluluğu kapsamında değildir. Bu Üçüncü Şahıs Sitelerini doğruluk ve tamlık bakımından araştırmamakta, izlememekte ve kontrol etmemekteyiz. Bu Üçüncü Şahıs Sitelerinin kullanılabilirliği, estetiği, çekiciliği, tatmaya uygunluğu veya bilgi içeriğinin sübjektif kalitesi, reklamları, ürünleri ve bu Üçüncü Şahıs Sitelerinde veya bu Siteler aracılığıyla kullanıma sunulan ürün ve diğer tür materyal sorumluluğumuz kapsamında değildir. Bu bağlantıları yalnızca uygun oldukları için tarafınıza sunmaktayız ve bu bağlantıları sağlamayı istediğimiz an, yegâne takdir yetkisiyle ve tarafınıza bildirim yapmaksızın durdurma hakkına sahibiz. Hiçbir üçüncü şahıs içeriği, bilgisi, verisi, görüşü, önerisi, beyanı, malı, hizmeti veya ürünü Web sitesinin içerdiği, referans verdiği, kapsadığı veya bağlantılı olduğu Üçüncü Şahıs Sitelerinin hiçbir bilgisi, materyali veya içeriği ile açıkça veya dolaylı olarak desteklenmemektedir. Web Sitesinden çıkmak ve bu Üçüncü Şahıs Sitelerine erişim sağlamak istediğinizde oluşabilecek risk tamamen tarafınıza aittir.


Şirketimiz ve bağlı sağlayıcılarımız, söz konusu Üçüncü Şahıs Sitelerinde kullanıma sunulan içerik, bilgi, veri, görüş, öneri, beyan, mal, hizmet veya ürünlerin kullanımıyla bağlantılı olarak başınıza gelen veya başınıza gelme nedeni olduğu iddia edilen her
türlü kayıp, yaralanma veya hasar konusunda, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Sorununuzu doğrudan Üçüncü Şahıs Sitesi yöneticisine veya web sorumlusuna iletmeniz gereklidir. Üçüncü Şahıs Sitelerine bağlantılar, bizim bu bağlantılar aracılığıyla görüntülenen veya erişim sağlanabilen ticari markaları, ticari adları, logoları veya telif hakkı sembolünü yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğumuzu ya da Üçüncü Şahıs Sitesinin bize ait ticari markaları, ticari adları, logoları veya telif hakkı sembollerini kullanma hakkına sahip olduğunu göstermez.


Kurumsal Sitemize Bağlantı
Şayet bir MAXPINE distribütörü iseniz, bu Kullanım Koşullarına, MAXPINE Sözleşmesine ve Politika ve Prosedürlerimize uygun olmak koşuluyla, size sağladığımız kendi kendini yenileyen web sitesinden Web Sitesine sınırlı, münhasır olmayan bir bağlantılı metin bağı oluşturma hakkına da sahipsiniz. Web Sitesinin herhangi bir alt alanının sizin web sitenizin bir parçası olduğu izlenimini yaratmanıza izin verilmez. Bu kısıtlı hak her an hükümsüz kılınabilir.


Değiştirme
Bu Kullanma Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme, modifiye etme, bunlara bölümler ekleme ya da çıkarma hakkı yalnızca tarafımıza aittir. Bu Kullanım Koşullarını, değişiklikleri takip etmek açısından periyodik olarak okumanız gereklidir. Web Sitesini biz bu Kullanım Koşullarında değişiklik yaptıktan sonra kullanmaya başlamanız durumunda, değiştirilmiş Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.


Geçerli Kanun
Bu Kullanım Koşulları, hukuki ile uyuşmazlıkları dikkate alınmaksızın Türkiye
Kanunlarına tabidir. Web Sitesi ile ilgili dava, dava nedeninin ortaya çıkmasını müteakip iki yıl içerisinde açılmalı veya sonsuza dek feragat edilmeli ya da hukuken engellenmelidir. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü hukuki girişim, İstanbul'da bulunan mahkemelerde ve görülecektir. Taraflar bu meyanda yargı yetkisini ve yargı yerini kabul ederler.


İhlale Karşı Tedbir
Bu Kullanım Koşullarının gerçek ihlali ya da ihlal edilme tehlikesi söz konusu ise, bu Kullanım Koşulları, meydana gelen hasar kanıtlanmaksızın ihtiyati tedbir veya özel uygulamaya tabi tutulabilir ancak mümkün olan tüm çözümlere ek olarak, bu tip bir tedbirin diğer tüm gerekliliklerinin de kanıtlanması gereklidir.


Muhtelif
Bu Kullanım Koşullarının hükümleri bölünebilir; bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda, bu geçersizlik ya da uygulanamama durumu geri kalan hükümlerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün tarafınızca ihlal edilmesinden feragat etmemiz, şirketimizin tarafınızca yapılan sonraki ihlalden feragat edeceği olarak yorumlanamaz.

Bu Bölüm ve beyan ve taahhüt feragatlerini, tazminat yükümlülüklerini, fikri mülkiyeti ve geçerli kanunu belirten Bu Kullanım Koşullarının hükümleri, bu Kullanım Koşullarının
feshine kadar geçerliliğini koruyacaktır.


Bu Kullanım Koşulları bizim, tedarikçilerimizin, lisansörlerimizin veya diğer benzer oluşumların ticari sır, telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer yasalar kapsamındaki haklarını veya kanun yollarını kısıtlayıcı nitelikte değildir.


Bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamız ile Web Sitesinde son kullanıcıların
tıklayarak yapacağı anlaşmalar, MAXPINE distribütörü iseniz MAXPINE Sözleşmesi ile Politika ve Prosedürleri, sizin Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve önceden yapılmış yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerini almaktadır. Tarafların bu kapsamdaki ihlali ve yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili feragati önceki veya sonraki yükümlülüğü yerine getirmeme durumlarından feragat olarak nitelendirilemez. Burada kullanılan bölüm başlıkları yalnızca uygunluk amaçlıdır ve herhangi bir yasal anlamı yoktur.


Bu Kullanım Koşullarının ve her türlü elektronik formda yapılan bildirimin yazdırılmış versiyonu tahkimde veya bu Kullanım Koşularına dayanan ya da bunlarla ilgili her türlü hukuki ya da idari işlemde, asıl olarak üretilen ve basılı formda muhafaza edilen diğer iş belgeleri ve kayıtları ile aynı konuda ve aynı kapsamda kabul edilir olacaktır. Taraflar bu Kullanım Koşullarının ve ilgili belgelerinin, Türkiye’de konuşulan dil olan Türkçe dilinde yazılmasını istediklerini açıkça ifade etmişlerdir.


WEB SİTESİNİ KULLANARAK, BU KULLANIM KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE BU KAPSAMDA YER ALAN VE ZAMAN ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLECEK TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.